StyrelsenÄmbetsmän i IFVF 2022-2023


Styrelse

Ordförande - Christopher Martinsen

Vice ordförande - Stefan Gabrielsson

Sekreterare - Viktor Jonsson
Kassör - Roger Johnsson   

Tillsyn/AU - Andreas Håkansson

Tillsyn - Nermin Alic
AU - Lars Pålsson
AU- Nils Arne Hagelin
AU - Hasse Persson   

AU/Redaktör Sumpen - Marth Bengtsson
Martin Birgersson              

Adam Freij
Suppleant - Johan Martinsson               
      

 

Revisor 1 - Benny Karlsson

Revisor 2 - Johan Almer

Rev. Suppleant - Johan Wagnström
 

Valberedning - Stefan Gabrielsson och Martin Birgersson

Ansvarig för iFiske och Tillsyn - Stefan Gabrielsson
Tävlingskommitén - Består av styrelsens arbetsutskott