Ämbetsmän i IFVF 2023/2024


Styrelse

Ordförande - Christopher Martinsen

Vice ordförande - Stefan Gabrielsson

Sekreterare - Andreas Håkansson

Redaktör för Sumpen - Viktor Jonsson
Kassör - Roger Jonsson   

Tillsyn/AU - Andreas Håkansson

Tillsyn/AU - Filip Lycktner
Tillsyn/AU - Viktor Ingvarsson

Tillsyn/AU -Johan Martinsson
AU/Provfiske - Nils-Arne Hagelin
Martin Birgersson - Ledamot             

Lars Pålsson - Leadmot

Hasse Persson  - Ledamot

  
      


 

Revisor 1 - Johan Almer

Revisor 2 - Alf Molin

Rev. Suppleant - Johan Wagnström
 

Valberedning - Stefan Gabrielsson och Martin Birgersson

Ansvarig för iFiske och Tillsyn - Andreas Håkansson/Stefan Gabrielsson
Tävlingskommitén - Filip Lycktner och Viktor Ingvarsson

Styrelsenunsplash